Hatályos: 2018. május 25-től

Az átlátható adatvédelem számunkra is fontos.

A Lakászöldkártya Kft csapata azon dolgozik folyamatosan, hogy a lehető legtöbbet nyújthassa Ön számára. Mivel számunkra az ügyfeleink a legfontosabbak komolyan vesszük a személyes adatainak és magánszférájának tiszteletben tartását, így munkánknak kiemelt fontosságú része az ügyfeleink által megadott személyes adatok kezelése. hiszen érdekünk, hogy minden cselekvésünknek az ügyfeleink álljanak a középpontjában. Biztos lehet abban, hogy adatait privát módon kezeljük. Munkafolyamataink átláthatóak, ezzel szeretnénk elérni, hogy Ön is tisztában legyen azzal, hogy hogyan használhatjuk adatait. Ez segíthet számunkra szolgáltatásainkat személyre szabottá tenni Ön számára, és közvetlen kapcsolatban maradni ügyfeleinkkel.

1. Az Lakászöldkártya Kft feladata, hogy a vele kapcsolatba lépő ügyfelek adatait óvja, megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről, valamint átláthatóan végezze azok kezelését.

Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy

-mi jogosítja fel a Lakászöldkártya Kft-t az adat kezelésére,

-milyen adatokat kezelünk,

– az adatkezelés időtartama,

-milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel,

-az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

-az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése,

-veszünk-e igénybe adatfeldolgozót,

-milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.

Ezen információk eltérhetnek attól függően, hogy milyen célból adta meg az érintett a bizonyos adatokat. A Lakászöldkártya Kft több célból is kezeli az adatokat. Egyes esetekben ezekre az adatokra törvényesség céljából van szükség, máskor pedig szolgáltatásaink minőségét szeretnénk velük javítani ügyfeleink számára.

Átláthatóság szempontjából az egyes információkat ügyekhez csoportosítva ismertetjük. Így egyszerűbben tájékozódhatnak az érintettek adataik kezelésével kapcsolatban.

A Lakászöldkártya Kft által megvalósított adatkezelésekre vonatkozóan tájékozódhat a honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban.

Szeretnénk a Lakászöldkártya Kft számára adatod megadó személyeket (adatközlők) tájékoztatni arról, hogy amennyiben nem a saját adataikat adták meg, az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának megszerzése.

2. ADATKEZELŐ

A tájékoztatásban szereplő adatkezelő a Lakászöldkártya Kft.

Elérhetőségeink:

 • Nevünk: Lakászöldkártya Kft.
 • Levélben: 6771 Szeged, Pálya tér 54.
 • E-mailben: lakaszoldkartyainfo@gmail.hu
 • Telefonon: +36 (70) 375-8887
 • Személyesen: 6771 Szeged, Pálya tér 54.

Az adatkezelési tájékoztató megtalálható a www.energiatanusitvanyolcson.hu honlapon az adatvédelmi nyilatkozat linkjén, a weboldal legalján.

3. A Lakászöldkártya Kft adatkezelései

Lakászöldkártya Kft regisztráció

Miért szükséges az adatok kezelése?

Az energetikai tanúsítvány készítésével foglalkozó cég, az igénybe vevők személyes adatait az alábbiak miatt jogosult kezelni:

 • az adatok megadásával az érintett hozzájárulását adja a Lakászöldkártya Kft-nek, vagy a munkatársának, ezzel segítve, hogy az igényelt emalieket,hírleveleket megkapja, a megrendelt tanúsítvány visszaigazolásait fogadni tudja a (GDPR alapján hozzájárul)
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség miatt

Milyen adatokat kezelünk?

ADATMILYEN CÉLBÓL
Ügyfél neveTanúsítvány elkészítése, az adatbázis üzemeltetéséhez
Ügyfél  címeTanúsítvány elkészítése, az adatbázis üzemeltetéséhez
Kiszállási címeTanúsítvány megrendeléshez, kiszállásához
E-mail címeRegisztrációhoz
JelszavaRegisztrációhoz
TelefonszámaTanúsítvány elkészítése,
Megrendelt és kiszállított ételekAdatbázis, statisztika
Számlák azonosítóiSzámviteli kötelezettségek miatt

A megadott adatok nélkülözhetetlenek a Lakászöldkártya Kft számára, hogy a megrendelt tanúsítvány elkészüljön.

Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • Az adatok fontosak ahhoz, hogy a megrendeléseket, és a tanúsítváűnyok elkészültét igazolni tudjuk, valamint utólagosan is ellenőrizhessük.
 • Az adatokra szükség van a weboldalon történő, valamint a papír alapú megrendelések, és a megrendelések aláírásakor is. A hírlevelek kiküldéséhez, a megrendelőlapok eljuttatásához és az érintettek eléréséhez is használjuk az érintettek adatait.
 • Az állami szervek adatszolgáltatási teljesítéséhez.( KSH, NAV , stb.)

Meddig kezeljük az adatokat?

A regisztrációhoz szükséges személyes adatokat addig őrizzük, míg az érintett megrendelő azok törlését nem kéri, illetve amíg a cég működik. A számlázáshoz használt személyes adatok megőrzési ideje legfeljebb 8 év, amelyet a számviteli ír elő.

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem.

Történik-e adattovábbítás?

Amennyiben a bankkártyás fizetési módot választja, az adatokat továbbítjuk a fizetési szolgáltatók részére.

Fizetési szolgáltatók:

 • O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.)
 • MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.(1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Lakászöldkártya Kft csapata kizárólagosan azok számára biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, amely résztvevők nélkülözhetetlenek a szolgáltatás teljesítéséjez az Ön számára. Hogy a Lakászöldkártya Kft működése kielégítő és szabályos legyen, rendszeresen ellenőrzik az erre kijelölt szervezeti egységek, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző munkatársak is (működés ellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Lakászöldkártya Kft adatfeldolgozásában közreműködő kollégái is.

Kötelességünk a bűncselekmények megelőzését, felderítését szolgáló, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel együttműködni, így törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést biztosítsunk. Ezen kötelességeinken eleget teszünk, amennyiben az adatok felhasználására pontos célt jelöltek meg, és az adatok körét pontosan meghatározták. Ezzel biztosítjuk, hogy csak a szükséges mennyiségű és elengedhetetlen adatokat adjuk át.

4.Felmérőnél leadott rendelések

Milyen adatokat kezelünk?

ADATMILYEN CÉLBÓL
Ügyfél neveTanúsítvány elkészítése, az adatbázis üzemeltetéséhez
Ügyfél címeTanúsítvány elkészítése, az adatbázis üzemeltetéséhez
Kiszállási címTanúsítvány elkészítése, kiszállásához
E-mail címeRegisztrációhoz
JelszavaRegisztrációhoz
TelefonszámaTanúsítvány elkészítése,, kiszállásához
Megrendelt és kiszállított ételekAdatbázis, statisztika
Számlák azonosítóiSzámviteli kötelezettségek miatt

A megadott adatok nélkülözhetetlenek a Lakászöldkártya Kft számára, hogy a megrendelt tanúsítvány elkészülhessen.

Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • Az adatok szükségesek, hogy a megrendeléseket, és a megrendelések kiszállítását igazolni tudjuk, valamint utólagosan is ellenőrizhessük.
 • Az adatokra szükség van a weboldalon történő, valamint a papír alapú megrendelések, és a megrendelések kiszállításakor is. A hírlevelek kiküldéséhez, a megrendelőlapok eljuttatásához és az érintettek eléréséhez is használjuk az érintettek adatait.
 • Az állami szervek adatszolgáltatási teljesítéséhez.( KSH, NAV , stb.)

Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatokat a regisztrációhoz addig őrizzük, míg az érintett megrendelő azok törlését nem kéri, vagy amíg a cég működik. A számlázáshoz használt személyes adatok megőrzési ideje 8 év, amelyet a számviteli törvény határoz meg.

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem.

Történik-e adattovábbítás?

Amennyiben a bankkártyás fizetési módot választja, az adatokat továbbítjuk a fizetési szolgáltatók felé.

Fizetési szolgáltatók:

 • O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.)
 • MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.(1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Lakászöldkártya Kft csapata csak azok számára biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, amely résztvevők nélkülözhetetlenek a szolgáltatás teljesítéséjez az Ön számára. Hogy a Lakászöldkártya Kft működése kielégítő és szabályos legyen, rendszeresen ellenőrzik az erre kijelölt szervezeti egységek, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző munkatársak is (működés ellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Lakászöldkártya Kft adatfeldolgozásában közreműködő kollégái is.

Kötelességünk a bűncselekmények megelőzését, felderítését szolgáló, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel együttműködni, így törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Ezen kötelességeinken eleget teszünk, amennyiben az adatok felhasználására pontos célt jelöltek meg, és az adatok körét pontosan meghatározták. Ezzel biztosítjuk, hogy csak a szükséges mennyiségű és elengedhetetlen adatokat adjuk át.

5. Kapcsolatfelvétel a Lakászöldkártya Kft-vel ( ügyféllevelezés, telefonos beszélgetés)

Ha kérdése merülne fel, akár a megrendeléssel kapcsolatban vagy a kiszállással, keresse fel ezen tájékoztatóban található, vagy a honlapon lévő elérhetőségeket. Az energiatanusitvanyolcson.hu nevű weboldalon, a Kapcsolat menüpontban pedig kapcsolatba léphet velünk.

Milyen adatokat kezelünk?

ADATMILYEN CÉLBÓL?
Ügyfél  neveKapcsolattartás céljából
Ügyfél  e-mail címeKapcsolattartás céljából
Kiszállítási címKapcsolattartás céljából
TelefonszámBeazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpontBeazonosításhoz
ÜgyfélkódBeazonosításhoz

A Lakászöldkártya Kft-nek szüksége van a személyes adatokra a kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz.

Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az utólagos bizonyíthatóság, valamint az ügyfél és az adatkezelő jogainak érvényesítése érdekében a Lakászöldkártya Kft-nek szüksége van bizonyos személyes adatokra.

Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatok 1 év tárolás után kerülnek törlésre.

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem.

Történik-e adattovábbítás?

Nem.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Lakászöldkártya Kft csapata csak azok számára biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, amely résztvevők nélkülözhetetlenek a szolgáltatás teljesítéséjez az Ön számára. Hogy a Lakászöldkártya Kft működése kielégítő és szabályos legyen, rendszeresen ellenőrzik az erre kijelölt szervezeti egységek, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző munkatársak is (működés ellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Lakászöldkártya Kft adatfeldolgozásában közreműködő kollégái is.

Kötelességünk a bűncselekmények megelőzését, felderítését szolgáló, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel együttműködni, így törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Ezen kötelességeinken eleget teszünk, amennyiben az adatok felhasználására pontos célt jelöltek meg, és az adatok körét pontosan meghatározták. Ezzel biztosítjuk, hogy csak a szükséges mennyiségű és elengedhetetlen adatokat adjuk át.

6. Munkaerő jelentkezése
Milyen adatokat kezelünk?

ADATMILYEN CÉLBÓL?
Jelentkező neveÁlláshirdetésre jelentkezés céljából
Jelentkező e-mail címeÁlláshirdetésre jelentkezés céljából
Lakcím, Kiszállítási címÁlláshirdetésre jelentkezés céljából
TelefonszámaBeazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpontBeazonosításhoz, visszahíváshoz
Önéletrajzban megadott adataiBeazonosításhoz, visszahíváshoz

Milyen célból kezeljük az adatokat?

Állásra jelentkezéshez, a kiválasztás könnyítéséhez. Ezeket az adatokat adatbázisban tároljuk.

Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatok 1 évi tárolás után kerülnek törlésre.

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem.

Történik-e adattovábbítás?

Nem.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Lakászöldkártya Kft csapata csak azok számára biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, amely résztvevők nélkülözhetetlenek a szolgáltatás teljesítéséjez az Ön számára. Hogy a Lakászöldkártya Kft működése kielégítő és szabályos legyen, rendszeresen ellenőrzik az erre kijelölt szervezeti egységek, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző munkatársak is (működés ellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Lakászöldkártya Kft adatfeldolgozásában közreműködő kollégái is.

Kötelességünk a bűncselekmények megelőzését, felderítését szolgáló, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel együttműködni, így törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Ezen kötelességeinken eleget teszünk, amennyiben az adatok felhasználására pontos célt jelöltek meg, és az adatok körét pontosan meghatározták. Ezzel biztosítjuk, hogy csak a szükséges mennyiségű és elengedhetetlen adatokat adjuk át.

7. Lakászöldkártya Kft megrendelés teljesítése

A Lakászöldkártya Kft ezen feladatokat (mint számítás, tanúsítvány készítése) a Lakászöldkártya Kft telephelyein végzi, innen kerülnek kiküldésre emilen és postán.

Milyen adatokat kezelünk?

ADATMILYEN CÉLBÓL?
Ügyfél  neveTanúsítvány elkészítése,
Ügyfél  e-mail címeTanúsítvány elkészítése,
Lakcím, Kiszállítási címTanúsítvány elkészítése, kiszállása céljából
TelefonszámaBeazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpontBeazonosításhoz, megrendelés dokumentálása
ÜgyfélkódBeazonosításhoz,

A Lakászöldkártya Kftnak szüksége van a fenti adatokra a kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz.

Milyen célból kezeljük az adatokat?

A megrendelt tanúsítványok ennek dokumentálása, a fizetés adminisztrálása, a  számviteli kötelezettség teljesítése.

Meddig kezeljük az adatokat?

A számlázáshoz használt személyes adatok megőrzési ideje 8 év, amelyet a számvitelről szóló törvény ír elő.

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem.

Történik-e adattovábbítás?

Nem.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Lakászöldkártya Kft csapata csak azok számára biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, amely résztvevők nélkülözhetetlenek a szolgáltatás teljesítéséjez az Ön számára. Hogy a Lakászöldkártya Kft működése kielégítő és szabályos legyen, rendszeresen ellenőrzik az erre kijelölt szervezeti egységek, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző munkatársak is (működés ellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Lakászöldkártya Kft adatfeldolgozásában közreműködő kollégái is.

Kötelességünk a bűncselekmények megelőzését, felderítését szolgáló, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel együttműködni, így törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Ezen kötelességeinken eleget teszünk, amennyiben az adatok felhasználására pontos célt jelöltek meg, és az adatok körét pontosan meghatározták. Ezzel biztosítjuk, hogy csak a szükséges mennyiségű és elengedhetetlen adatokat adjuk át.

8. Egyéb adatkezelések

Amennyiben nem kapott tájékoztatást ebben az adatvédelmi szabályzatban, akkor azt az adat felvételekor kapja meg.

9. Adatbiztonság

A Lakászöldkártya Kft szervezeti egységei az adatok védelmének garantálásában segítenek.

Egyéb szervezési intézkedések

A Lakászöldkártya Kft-on belül elkülönül és természetesen független is egymástól, az adatvédelmi fejlesztések és az informatikai üzemeltetési fejlesztések.

Természetesen minden fejlesztési folyamatot megelőzi az adatvédelmi felelős véleményének kikérése a majdani folyamatok adatbiztonságával kapcsolatban.

A Lakászöldkártya Kft az informatikai rendszeréhez a különböző személyek különböző jogosultsággal férhetnek hozzá, a hozzáférés beállításakor pedig a szükséges és elégséges jogok elve érvényesül, ami annyit jelent, hogy a Lakászöldkártya Kft informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a megfelelő jogosultságokkal veheti igénybe, a munkaköri feladatainak ellátásához, és csak a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez  csak az a személy kaphat hozzáférési jogot, aki rendelkezik a szükséges üzleti, szakmai és információbiztonsági ismeretekkel, valamint összeférhetetlenségi ok nem merül fel ellene.
A személyes adatok kezelésekor és az informatikai rendszereink üzemeltetése során ki kell kérni az adatvédelmi szakértők véleményét, valamint az ezt érintő eljárások során a nemzetközileg elfogadott, ajánlott módszerek figyelembe vételével járunk el. A Lakászöldkártya Kft munkavállalói  munkaviszonyuk megkezdésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a munkavégzésük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni. A munkavégzés után a személyes adatokat tartalmazó iratokat kötelesek elzárni, ezzel megelőzve a jogosulatlan hozzáférést.

Technikai intézkedések

A Lakászöldkártya Kft által használt épületeket, az ott kezelt adatokat különféle védelmi eszközökkel ellátva óvja (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek, páncélszekrény stb.).

Az adatfeldolgozók kivételével a Lakászöldkártya Kft az adatokat saját eszközön, adatközpontban tárolja, az adatokat tároló informatikai eszközöket pedig elzártan, rendszereik többlépcsős, jogosultságot ellenőrző védelemmel felszereltek. Rendszereink biztosítják, hogy a fejlesztések során naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők az elvégzett műveletek. Ebből kifolyólag a jogosulatlan hozzáférések és más incidensek észlelhetőek.

A Lakászöldkártya Kft többszintű, védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat a Lakászöldkártya Kft több szerveren is tárolja, hogy védje azokat az technikai eszköz meghibásodásából adódó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, vírusok elleni védelemmel védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.
Mindent megteszünk azért, hogy minden eszközünk és szoftverünk megfeleljenek a aktuális technikai elvárásoknak.

A meghatározott őrzési idő leteltével a papíralapon tárolt adatokat szakszerűen megsemmisítjük.


10.Milyen jogai vannak az ügyfélnek az adataival kapcsolatban?

Az alábbiakban soroljuk fel a teljesség igénye nélkül, hogy a ránk bízott adataival kapcsolatban milyen adatvédelmi jogai vannak.

Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben az adatait jogellenesen kezelte az adatkezelő, azt köteles Önnek megtéríteni, így ha az adatkezelő a személyiségi jogait megsérti, az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Amennyiben az adatkezelő bizonyítja, hogy a kárt elkerülhetetlen, az adatkezelés körén kívül eső okok idézték elő. A sérelemdíj nem követelhető, amennyiben a kárt az érintett szándékos vagy gondtalan magatartása idézte elő.

A törléshez való jog:

Az általunk kezelt adatait kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük, amennyiben:

 • az adatokra már nincs szükség,
 • ha valamely jogszabály alapján lévő jogi kötelezettség teljesítéséhez miatt törölni kell,
 • bármely ok merül fel, hogy az adatok általunk történő adatkezelésének van jogalapja,
 • az ügyfél visszavonja az adatai kezelésére adott hozzájárulását,
 • az ügyfél tiltakozik a személyes adatai kezelése okán,

A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:

 • milyen személyes adatok szükségesek,
 • milyen célból kezeljük az adatot,
 • mennyi ideig tároljuk az adatot,
 • kiknek továbbítjuk az adatot,
 • ha egy 3. személytől szereztük az adatokat, akkor joga van minden ezzel kapcsolatos információra,

Az adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy elérhetőségeinken információt kapjon arról, hogy adatait hogyan kezeljük, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról kérhet információt, vagy akár másolatot.

A helyesbítéshez való jog: Ön bármikor igényelheti, hogy adatait indokolatlan késedelem nélkül kijavítsuk adatait, vagy kiegészítsük azokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Azesetben, ha kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a Lakászöldkártya Kft előzetesen fogja tájékoztatni.

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását ahhoz, hogy adatait kezeljük, megosszuk, használjuk, amennyiben az adatokra nincs szükség a szolgáltatás nyújtásához.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu


11.Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

12.Hol érhetem el a Lakászöldkártya Kft-t, ha a jogaimmal szeretnék élni?

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

Nevünk: Lakászöldkártya Kft.
Levélben: 6771 Szeged, Pálya tér 54.
Faxon: —
E-mailben: lakaszoldkartyainfo@gmail.hu
Zelefonon: +36 (70) 375-8887
Személyesen: 6771 Szeged, Pálya tér 54.